Wykonujemy:

  • projekty fundamentów i słupów peronowych typu L i T
  • projekty fundamentów pod infokioski
  • projekty wsporników pod tablice przyjazdów i odjazdów
  • projekty wsporników pod tablice tunelowe
  • projekty pod zegary, czujniki zajętości toru
  • projekty fundamentów i słupów strunobetonowych do radiołączności PKP