Oferta

Budowa słupów strunobetonowych dla radiołączności PKP PLK


 • Wykonanie projektów fundamentów i słupów strunobetonowych dla radiołączności PKP PLK
 • Wykonanie projektu wykonawczego zamiennego Invest Mix, fundamentu i słua w cenie montażu
 • Montaż fundamentów zgodnie z własnym projektem
 • Dostawa i montaż słupów strunobetonowych
 • Montaż kontenerów technicznych
 • Stała współpraca z producentem słupów strunobetonowych ,,STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o posiada wszelkie dopuszczenia i certyfikaty, zakupiliśmy ich ok 70 sztuk i zabudowaliśmy zgodnie z własnymi projektami wykonawczymi LK, 7,8,15,16, 30,31, 59, 62, 65, 93, 131,140, 161,182,191,207,219,220, 221,E-20, 30,65 i wiele innych w sumie zaprojektowaliśmy i wybudowaliśmy ok. 200 słupów strunobetonowych w całej Polsce.
Współpracujemy z dostawcami sprzętu do radiołączności, PYRYLANDIA Sp. z o.o, RADIONIKA Sp. z o.o,  wykonując kompleksowo zabudowę słupów strunobetonowych

Dworce PKP SDIP


 • wykonanie fundamentów pod słupy dla tablic informacyjnych typu L i T,
 • wykonanie konstrukcji stalowej słupów dla tablic informacyjnych typu  L i T,
 • montaż konstrukcji stalowej słupów L i T, pod wiatami, w tunelach,
 • montaż tablic informacyjnych na peronach, w budynkach dworca, pod wiatami i w tunelach,
 • wykonanie kotwy ze stali nierdzewnej dla infokiosków.
 • Wykonanie fundamentu i montaż kotwy ze stali nierdzewnej dla infokiosków
 • Montaż infokiosków
 • Posiadamy teren 3h i magazyn dla przechowywania tablic które montujemy(dwie ogrzewane hale o łącznej powierzchni 1500m2) magazynowanie tablic informacyjnych w cenie montażu
 • Własny transport, dostawa tablic od producenta, do magazynu Invest Mix Sp. z o.o, dostawa do lokalizacji danego Dworca PKP, załadunek i rozładunek samochód HDS
 • Rok 2019 67 Dworców SDIP dla Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy, projekt, wykonanie, dostawa, montaż konstrukcji wsporczych dla tablic informacyjnych, dostawa i montaż tablic informacyjnych.

Prace projektowe


 • projekty fundamentów i słupów peronowych typu L i T
 • projekty fundamentów pod infokioski
 • projekty wsporników pod tablice przyjazdów i odjazdów
 • projekty wsporników pod tablice tunelowe
 • projekty podkonstrukcji pod zegary, czujniki zajętości toru
 • projekty posadowienia kontenerów technicznych
 • projekty fundamentów i słupów strunobetonowych do radiołączności PKP PLK

Budowa instalacji wzdłuż linii kolejowych


 • Zakup, dostawa i montaż fundamentów dla kontenerów technicznych
 • Układanie rur, wciąganie przewodów, światłowodów do rur i studni
 • Zakup, dostawa i montaż studni
 • Zagęszczenie gruntu po pracach ziemnych

Konstrukcje stalowe


 • Wykonanie konstrukcji stalowych
 • Stali nierdzewnej
 • Cynkowanie wykonanych konstrukcji stalowych
 • Malowanie proszkowe wykonanych konstrukcji stalowych

W ramach wykonywanych prac zapewniamy


 • Krótkie terminy realizacji prac
 • Wykwalifikowaną kadrę pracowniczą
 • Specjalistyczny sprzęt
 • Nie korzystamy z podwykonawstwa, wszystkie zlecone prace wykonują nasi pracownicy
 • Wszyscy pracownicy posiadają ważne badania lekarskie, BHP, uprawnienia UDT
 • Pracownicy są zabezpieczeni w odpowiednią odzież ochronną, stosownie do warunków panujących na placu budowy